Награда за најдобра машка улога за Мите Грозданов и Илија Струмениковски за нивната изведба во “Борба за смрт”.

Награда за најдобра машка улога за Мите Грозданов и Илија Струмениковски за нивната изведба во ‘Борба за смрт’.  

The Direcor of the Fighitng For Death – Eleonora Veninova – with the AWARDS