Нови фестивали во октомври за „Преекспонирано“

Преекспонирани со нови фестиваслки прикажувањеа. Започнуваме со Швајцарската премиера на фестивалот Everybody’s Perfect во Женева, кој оваа годинасе од одджува од 6 до 15 октомври. Исто така, ќе бидеме дел од претстојниот фестивал CinEast во Луксембург, кој ќе трае од 5 до 22 октомври. И во Скопје, Преекспонирано, ќе го прикажува фестивалот Кненова кој се оджува од 13 до 18 октомври.

повеќе инфо на

Everybody’s Perfect   CinEast    Kinenova

Се гледаме во кино на „Преекспонирано“