“Последните камбани” ќе учествува на фестивалот на краток филм во Левен, Белгија

“Последните камбани” ќе учествува на фестивалот на краток филм во Левен, Белгија – квалификациски фестивал за Оскар и за ЕФА

повеќе на:
http://www.kortfilmfestival.be/en/short/2017/the-last-church-bells