2 НОВИ награди во Русија за “Последните Камбани”

2 НОВИ награди во Русија на фестивалот “Light for World”: Награда за најдобар кинематограф – ФЕЈМИ ДАУТ и Второ место во официјалната конкуренција за кратки филмови!