DNF Films goes GREEN ♻️

 

 

 

🌿 ДНФ Филмс прави значајни чекори кон екоолошка комапанија преку имплементирање на „Манифест“-от за Зелена Продукција.
Со секој кадар, создаваме не само филмски магија, туку и ја поддржуваме нашата планета.”🌍🎥

повеќе инфо на: https://iesi.eco/en/manifest/