8 години љубов кон филмот

Септември е месец на многу почетоци, а за ДНф Филмс е месец на почеток на нашата успешна приказна. Прославуваме 8 години љубов кон филмлот, 8 години поминати низ многу сорабатки и обединѕвање на силите на филмски работници од различни сфери кои ни помогнаа кон нашата цел – продукција на Mакедонски филм. Прославуваме и продолжуваме со  полна пареа за изработка на следни проекти – за сите нас, љубителите на филмската уметност!